Miho Hirano 的油画作品 空灵少女 编辑

艺术家 Miho Hirano 的油画作品,将女人的美,以有些奇幻的方式呈现,运用柔和的色彩和笔触,表现着细腻而优美的流动,她笔下空灵的女人和自然世界的花草结合,浪漫又忧郁,一幅幅画作都象是有灵魂一般,触动着观赏者的心。

adaymag-miho-hirano-08

adaymag-miho-hirano-01

adaymag-miho-hirano-02

adaymag-miho-hirano-03

adaymag-miho-hirano-04

adaymag-miho-hirano-06

adaymag-miho-hirano-07

adaymag-miho-hirano-08

adaymag-miho-hirano-09

adaymag-miho-hirano-10

adaymag-miho-hirano-11

adaymag-miho-hirano-12

词条图册 更多图册
参考资料